Uppsala International Business Week: Advanced Production

Event is held in Swedish Programmet är under utformning. Syftet är att ge exempel på avancerad produktion för en global marknad som sker i regionen och dela erfarenheter om hur man lyckas skapa framgångsrika anläggningar för avancerad produktion i regionen. Syftet är också att möjliggöra för dialog och lärande som del av forumet. Avancerad tillverkning …