Future opportunities with biological pharmaceuticals (in Swedish)

Event is held in Swedish! Register here Programme from Vinnova.com Moderator: Karin Aase, Vinnova 9.00-9.45 Inledning om programmet Biologiska läkemedel och den svenska Life Science-strategin Bakgrund och status för Life Science-strategin, Jenni Nordborg, Regeringskansliet Sammanfattning av resultaten så här långt i programmet Biologiska läkemedel, Mats Jarekrans, Vinnova Om programmet och närliggande aktiviteter: Madeleine Durbeej-Hjalt, Vetenskapsrådet …