Cytiva Employees are tested for Covid-19

Cytiva press release (in Swedish) today on the work to test approximately ~1500 people for Covid.

Read more about how Testa Center is contributing by sample preparation and logistics.

”Cytiva bidrar med kunskap och resurser för utveckling av logistik och provhantering. Lotta Ljungqvist, VD Testa Center, Cytiva, säger: ”Vi kom ifråga eftersom vi har kapacitet att hantera både provtagningen för virus och antikroppar på Cytiva, gör provupparbetning i Testa Center samt hanterar logistiken mellan oss och analyserande labb i Stockholm.””

Cytiva.com