Future opportunities with biological pharmaceuticals in healthcare (in Swedish)

Event is held in Swedish Register here Programme from Vinnova.se Moderator Karin Aase, Vinnova Inledning om sjukvårdens möjligheter och utmaningar med biologiska läkemedel idag och i framtiden. Förutsättningar och möjligheter för ATMP, Johan Hyllner, AstraZeneca Aktörer från läkemedelsindustri, forskning, myndigheter och innovationsmiljöer presenterar sina perspektiv. Professor Stephan Mielke, verksamhetschef cellterapi och allogen stamcellstransplantation, Karolinska universitetssjukhuset …

Future opportunities with biological pharmaceuticals (in Swedish)

Event is held in Swedish! Register here Programme from Vinnova.com Moderator: Karin Aase, Vinnova 9.00-9.45 Inledning om programmet Biologiska läkemedel och den svenska Life Science-strategin Bakgrund och status för Life Science-strategin, Jenni Nordborg, Regeringskansliet Sammanfattning av resultaten så här långt i programmet Biologiska läkemedel, Mats Jarekrans, Vinnova Om programmet och närliggande aktiviteter: Madeleine Durbeej-Hjalt, Vetenskapsrådet …