Future opportunities with biological pharmaceuticals in healthcare (in Swedish)

Event is held in Swedish Register here Programme from Vinnova.se Moderator Karin Aase, Vinnova Inledning om sjukvårdens möjligheter och utmaningar med biologiska läkemedel idag och i framtiden. Förutsättningar och möjligheter för ATMP, Johan Hyllner, AstraZeneca Aktörer från läkemedelsindustri, forskning, myndigheter och innovationsmiljöer presenterar sina perspektiv. Professor Stephan Mielke, verksamhetschef cellterapi och allogen stamcellstransplantation, Karolinska universitetssjukhuset …

Future opportunities with biological pharmaceuticals (in Swedish)

Event is held in Swedish! Programme from Vinnova.com Moderator: Karin Aase, Vinnova 9.00-9.45 Introduction to the Biological Medicines program and the Swedish Life Science-strategin Background and status of Life Science-strategin, Jenni Nordborg, Government Offices Summary of results so far in the program Biological drugs, Mats Jarekrans, Vinnova About the program and related activities: Madeleine Durbeej-Hjalt, …