Framtidens hälsa: Hur har pandemin påverkat läkemedelsutvecklingen?

“Modellerna för läkemedelsutveckling har förändrats under lång tid. Nya samarbeten och olika sätt att snabbare få in vissa typer av läkemedel på marknaden har varit viktiga komponenter. Coronapandemin har utmanat både de offentliga systemen och läkemedelsbranschen, vilka visat prov på stor problemlösningsförmåga.” Källa: ssci.se

Large-scale biomolecule production in the Testa Center

Listen, meet and ask your questions to Tomas Nyman (Karolinska institutet) and Jesper Hedberg (Testa Center). Lunch sandwiches will be served. Register before Nov 25 to secure your sandwich! Registration link >> We are looking forward to meeting you!